leftcenterrightdel
Nhân viên một công ty dược đang đóng thuốc thành phẩm. Ảnh: https: sggp.org.vn

Theo đề án, từ nay đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, ban hành cơ chế chính sách về quỹ đất, thuế, nguồn tài chính cũng như kêu gọi đầu tư; xác định các loại hình sản phẩm bao gồm dược phẩm công nghệ cao và trang thiết bị y tế, qua đó đưa ra các tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm được sản xuất trong khu công nghệ cao.

Từ năm 2025 - 2030, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp dược với quy mô khoảng 300ha, từng bước đưa vào hoạt động thực tế. Từ năm 2030 - 2045 sẽ đưa khu công nghiệp dược hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo tính kết nối - liên kết mở giữa các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghệ.

Thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn có 31 nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP (thực hành sản xuất thuốc tốt của Tổ chức Y tế thế giới). TP Hồ Chí Minh có 133 bệnh viện, 1.202 doanh nghiệp buôn bán và 6.529 nhà thuốc.

HẢI THANH