leftcenterrightdel
 

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh minh họa: TTXVN

Trả lời:

Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đối với học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 7, điều 13, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17-10-2018 của Chính phủ như sau:

a) Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

- Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học.

- Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

b) Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

- Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.