Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
Tiếp nhận và trả thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN 

Trong đó, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện, không tính những người sau đây vào tổng số thành viên trong hộ:

- Người mặc dù có tên trong hộ khẩu nhưng đã có giấy tạm vắng do UBND xã, phường cung cấp.

- Người đã chết (phải đã giảm khẩu).

- Người đã tách khẩu.

Những người được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế: Người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng khác nhau. Số người còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế là đối tượng phải tham gia theo hộ gia đình.

Như vậy, có thể hiểu bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trừ những người đã tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng khác để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Điểm e, khoản 1, điều 7 Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

leftcenterrightdel
Đồ họa: TTXVN 

 

QĐND