leftcenterrightdel

Đại diện các bệnh viện góp ý dự thảo Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, đây là cơ hội để Bệnh viện E lắng nghe những đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đã từ nhiều năm nay, Bệnh viện E nhận thấy, hoạt động quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí là rất cần thiết, giúp bệnh viện hạn chế phòng ngừa sự cố; việc xác định lấy người bệnh làm trung tâm giúp bệnh viện phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh, dần đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Việc triển khai 83 tiêu chí ảnh hưởng tích cực và sâu rộng đến hoạt động của các bệnh viện cũng như đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của các bệnh viện. Đơn cử như tại Bệnh viện E dần chuyển mình thay đổi, từ những điều nhỏ nhất như nhà vệ sinh không mùi, đến lối đi có vạch kẻ hướng dẫn, mái che hành lang nối các tòa nhà… đến những cải tiến sâu hơn về hoạt động chuyên môn kỹ thuật, triển khai những biện pháp như giảm tải bệnh viện, tăng cường khám chữa bệnh từ xa…

Đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc sẽ phải bắt buộc hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản để được duy trì hoạt động. Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ công bố danh sách công khai các bệnh viện đạt tiêu chuẩn cơ bản để người dân có quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh đạt tiêu chuẩn quốc gia trở lên. Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để hướng dẫn triển khai Luật Khám bệnh chữa bệnh.

Tin, ảnh: THANH XUÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Y tế xem các tin, bài liên quan.