Hội thảo nhằm hỗ trợ tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi với sinh viên Hoa Kỳ; đồng thời thảo luận những phương pháp có thể áp dụng để tăng số lượng sinh viên Hoa Kỳ sang Việt Nam du học.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các diễn giả là chuyên gia giáo dục của Hoa Kỳ và đại diện các trường đại học Việt Nam đã cùng thảo luận về những xu hướng nổi bật của các chương trình giáo dục nước ngoài tại các cơ sở đào tạo đại học Hoa Kỳ; đặc điểm của các chương trình giáo dục dễ thu hút sinh viên Hoa Kỳ đến các nước đang phát triển; những nội dung về học thuật và ngoại khóa cần được nghiên cứu khi xây dựng chương trình giáo dục ở nước ngoài dành cho sinh viên trao đổi... Những ngành thu hút sinh viên Hoa Kỳ theo học các chương trình nước ngoài là: Kinh doanh, quản trị; khoa học nhân văn; khoa học đời sống; y tế; ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế.

XUÂN DUY