leftcenterrightdel
Chủ tọa điều hành buổi gặp mặt báo chí. 

Theo thông tin từ buổi gặp mặt, đến đầu năm 2020, toàn hệ thống VUSTA có 113 cơ quan báo chí và 411 ấn phẩm thông tin báo chí. Báo chí VUSTA thực hiện truyền tải, phổ biến thông tin về khoa học và công nghệ, không ngừng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, thông tin chính trị, thời sự, văn hóa, xã hội phục vụ nhu cầu của công chúng cả nước.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho rằng, thời gian qua, hoạt động thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trước. Đặc biệt, hệ thống báo chí của VUSTA đã luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản, pháp luật của Nhà nước; lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm điện tử cũng như ấn phẩm in được cập nhật thường xuyên, phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn, bám sát hơn các hoạt động của đất nước, các hoạt động có tính thời sự, các hoạt động trọng tâm của VUSTA về tư vấn giám định và phản biện xã hội; phổ biến kiến thức; hợp tác quốc tế… đã được thông tin kịp thời, đầy đủ và đa dạng hơn. Tuy nhiên yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay rất lớn. Vì vậy, để hoạt động báo chí của VUSTA phát huy được thế mạnh, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin hữu hiệu của Đảng, Nhà nước giao phó trên từng giấy phép xuất bản của từng cơ quan báo chí, thì các cơ quan báo chí trong hệ thống VUSTA cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, phải đặt ra và thực hiện lộ trình, phương hướng phát triển của mình, đề ra những  biện pháp để khắc phục khó khăn tồn tại để đưa cơ quan báo chí của mình thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của VUSTA.

Tin, ảnh: HOÀNG HẢI