Theo đó, thời gian hoàn thành vào năm 2027; tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên hơn 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng so với quyết định được phê duyệt vào năm 2013 (32.910 tỷ đồng).

leftcenterrightdel

 Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.vn 

Trong đó, chi phí xây dựng tăng từ hơn 11.489 tỷ đồng lên hơn 13.800 tỷ đồng; chi phí thiết bị tăng từ hơn 9.350 tỷ đồng lên hơn 12.554 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bao gồm cả di chuyển công trình ngầm nổi) tăng từ 974 tỷ đồng lên hơn 1.356 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng điều chỉnh từ gần 1.800 tỷ đồng lên hơn 3.357 tỷ đồng.

Riêng hạng mục chi phí khác điều chỉnh giảm từ hơn 3.534 tỷ đồng xuống hơn 2.000 tỷ đồng; chi phí dự phòng giảm từ hơn 5.384 tỷ đồng xuống 1.328 tỷ đồng.

Theo đó, có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan làm chậm tiến độ, buộc phải điều chỉnh thời gian hoàn thiện dự án, bao gồm: 

Nguyên nhân chủ quan: Công tác chỉ đạo điều hành quản lý của các cấp thành phố chưa sát sao, tập trung, quyết liệt; chậm trễ về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; năng lực triển khai của chủ đầu tư và sự phối hợp của chủ đầu tư, tư vấn với các sở ngành của thành phố liên quan còn hạn chế, yếu kém; năng lực của Tổng công ty xây dựng Hà Nội và nhà thầu thực hiện gói thầu CP05 còn hạn chế.

Nguyên nhân khách quan: Các vướng mắc liên quan đến hợp đồng FIDIC và pháp luật Việt Nam hiện hành; quy định về giao vốn ODA của Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ; các vướng mắc về định mức, đơn giá, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị; cơ chế chính sách về giải phóng mặt bằng còn phức tạp; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

UBND TP yêu cầu Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, nhanh chóng đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027.

THANH HƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.