Trong kỳ chi trả này, người hưởng sẽ nhận tiền chế độ của tháng 8 và truy lĩnh phần tiền chế độ chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7-2023.

Như vậy, thay vì thực hiện chi trả tại điểm chi trả của bưu điện từ ngày 1 đến 10 hằng tháng và kéo dài đến ngày 25 hằng tháng đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả lần này, Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tiến hành chi trả đến người hưởng ngay tại thời điểm Nghị định số 42 có hiệu lực thi hành vào ngày 14-8-2023.

leftcenterrightdel
Nghị định số 42 có hiệu lực thi hành vào ngày 14-8-2023. Ảnh: Bưu điện Việt Nam.

Việc chi trả này được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được người hưởng ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo như quy định trước đây như: Thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.

Các đơn vị cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức truyền thông, thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở để các đối tượng hưởng nắm được các nội dung thay đổi trong kỳ chi trả tháng 8 về thời gian và địa điểm chi trả.

Bên cạnh đó, tại các điểm chi trả, các đơn vị trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, phổ biến cho người hưởng về nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP; niêm yết Nghị định 42/2023/NĐ-CP và Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH. Trong quá trình chi trả, nhân viên chi trả cũng thông báo, giải thích rõ cho người hưởng về số tiền được nhận.

VĂN PHONG