leftcenterrightdel
Các đại biểu tại buổi gặp gỡ. 

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã phân tích, so sánh, đánh giá và đúc kết kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện hoạt động công đoàn, nhất là tăng cường mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa doanh nghiệp và người lao động. Các đại biểu cũng thảo luận sâu về trách nhiệm, quyền hạn, thời gian làm việc và chế độ lương, thưởng của cán bộ công đoàn; các mối quan hệ lao động hướng đến giải quyết vấn đề xung đột, phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; các hoạt động, cách thức hỗ trợ đoàn viên... TP Hồ Chí Minh có gần 19.000 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố với hơn 1,3 triệu đoàn viên; trong đó, khu vực Nhà nước có hơn 2.800 công đoàn cơ sở với gần 268.000 đoàn viên; khu vực ngoài Nhà nước có hơn 16.100 công đoàn cơ sở với hơn 1 triệu đoàn viên.

XUÂN DUY