Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Trương Minh Tước Nguyên, Phó bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh triển khai cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP Hồ Chí Minh từ năm 2013, gắn với bốn giá trị: “Yêu nước - khát vọng, đạo đức - trách nhiệm, tri thức - sáng tạo, năng động - văn minh”. Đến năm 2017, Thành đoàn Thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố giai đoạn 2018 - 2022.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2022, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã chủ động nắm bắt xu hướng của đoàn viên, thanh niên trong việc đầu tư thực hiện một số hoạt động, sản phẩm tuyên truyền trong việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. Việc triển khai đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố gắn với cuộc thi “Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền của Đoàn trên mạng xã hội”, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Thành đoàn Thành phố, trang cộng đồng “Thành đoàn TP Hồ Chí Minh” và các kênh thông tin, tuyên truyền của Đoàn, Hội, Đội…

Cùng với đó, tuổi trẻ thành phố đã phát huy chuyên mục “Gương sáng thanh niên Thành phố anh hùng”, “Sinh viên TP Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đẹp”, “Gương sáng sinh viên TP Hồ Chí Minh”… trên trang thông tin điện tử Thành đoàn Thành phố. Qua thời gian thực hiện, tại các quận, huyện Đoàn và các đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Thành phố cơ sở đoàn đã xuất hiện nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả trong việc đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. Đến nay, 100% cơ sở Đoàn đã triển khai đồng bộ cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

leftcenterrightdel
 Các cơ sở Đoàn trình bày tham luận những cách làm hay tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đa dạng các sản phẩm tuyên truyền về nội dung, nội hàm của các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. Thành đoàn Thành phố tăng cường chỉ đạo, đặt hàng các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn tổ chức các hoạt động và tham gia hỗ trợ các đơn vị Đoàn đẩy mạnh việc xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên. Thành phố hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên, có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA