Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Tại chương trình, một số cử tri đã phản ánh ý kiến về năng lực, thái độ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Theo phản ánh của cử tri, nhìn chung, đạo đức công vụ, thái độ của cán bộ công chức, viên chức thành phố đã có chuyển biến rõ nét trong thời gian qua, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân nhưng vẫn còn một số nơi có biểu hiện chưa tốt khi phục vụ, gây phiền hà cho người dân, nhất là cấp xã, phường...

Theo cử tri Phạm Thị Nga (ngụ quận 6), hiện nay, việc đánh giá mức độ hài lòng với cán bộ công chức, viên chức có nhiều phương thức khác nhau, thành phố nên nghiên cứu sử dụng một vài cách làm mà người dân dễ thực hiện, bảo đảm kết quả đúng thực chất, minh bạch và thống nhất.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành tham gia trao đổi với cử tri tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan vấn đề nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã ban hành quy định về văn hóa ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước. Thành phố cũng thành lập tổ kiểm tra liên ngành hoạt động thường xuyên, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện vi phạm đến mức xử lý sẽ xử lý ngay. Thành phố cũng chú trọng đổi mới toàn diện trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

Đối với vấn đề cải cách hành chính, mỗi năm thành phố giải quyết hơn 20 triệu thủ tục hành chính, trong đó có khoảng 99% đúng hẹn, nhưng vẫn còn hơn 20.000 thủ tục trễ hẹn. Nguyên nhân chính là sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, theo đồng chí Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, trách nhiệm công vụ thể hiện ở trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm tham mưu đề xuất.

Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao công tác đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, phải tập trung giải quyết dứt điểm số lượng hơn 20.000 hồ sơ còn tồn đọng mỗi năm. Thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát những trường hợp đang tồn đọng, xác định nguyên nhân, phân thành các nhóm để giải quyết công khai minh bạch đến người dân. Ngoài ra, thành phố đã xây dựng đề án cải cách chế độ công vụ, thời gian tới sẽ đẩy mạnh thực hiện nội dung này.

Kết luận chương trình, Thường trực Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023, cải thiện môi trường đầu tư gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố giai đoạn 2022-2027. Các cấp tiếp tục chú trọng duy trì và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong hoạt động công vụ, quy định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức và đặc biệt là người đứng đầu trong hoạt động công vụ.

HỒNG GIANG