leftcenterrightdel

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Theo quy hoạch, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; phấn đấu trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, hình thành các mô hình nông nghiệp sinh thái, hiện đại, thông minh; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, phục vụ nông nghiệp; phát triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ để xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp, chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Phát triển kinh tế rừng gắn với phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo sinh kế cho người dân, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên. Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng bản sắc văn hóa Gia Lai, trọng tâm là con người Gia Lai, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Bảo đảm quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đến năm 2050 tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”, là điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo, giàu bản sắc văn hóa. Phát triển kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ số phát triển kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh là chủ đạo dựa trên ba trụ cột phát triển là: Nông nghiệp tiên tiến, sạch và ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ và du lịch sinh thái; công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường gắn với nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, Gia Lai là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trong Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia; sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội để phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt về du lịch, dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao; phát triển năng lượng tái tạo.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, Gia Lai chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, tốc độ chuyển dịch nền kinh tế còn chậm. Gia Lai chưa thực sự trở thành một cực tăng trưởng, động lực kinh tế tại tiểu vùng Bắc Tây Nguyên; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, tính kết nối chưa cao, chưa đồng bộ; tỷ lệ đô thị hóa thấp; khoa học công nghệ chưa phát triển, đặc biệt trong nông nghiệp công nghệ cao; việc huy động các nguồn lực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; cơ cấu nền kinh tế chậm chuyển đổi; năng lực cạnh tranh yếu; tính liên kết giữa đô thị và nông thôn còn hạn chế...

Vì vậy, việc lập quy hoạch tỉnh lần này là cơ hội để Gia Lai tổng kiểm kê, rà soát, đánh giá nguồn lực phát triển, xác định các vấn đề mấu chốt, điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển thời kỳ 2021-2030. Từ đó đưa ra quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược và phân bổ không gian phát triển, phân bổ nguồn lực phát triển cho thời kỳ quy hoạch. Quy hoạch nhằm kiến tạo tương lai phát triển cho địa phương trong giai đoạn 2021-2030 và xa hơn nữa đến năm 2050, chứ không chỉ dựa nào tiềm năng, lợi thế sẵn có và phải nằm trong tổng thể quy hoạch vùng Tây Nguyên.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.