Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Qua đó, thiết thực tạo nguồn lực tập trung hỗ trợ về sinh kế, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo và thoát nghèo. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đến hết năm 2023, toàn tỉnh quyết tâm thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5% (tương đương 3.400-5.100 hộ nghèo).

leftcenterrightdel

Đại diện các đơn vị trao kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng.

Tại lễ phát động, các đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí gần 10,4 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, thiết thực bảo đảm hiệu quả triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14-12-2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Ghi nhận và cảm ơn tấm lòng, sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU