Trước đó, ngày 26-3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc Thành phố Hà Nội. Theo đó, thành lập 5 cụm thi đua đối với 30 quận, huyện, thị xã; 22 khối thi đua đối với 120 sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội xã hội – nghề nghiệp thành phố, các đơn vị thuộc thành phố. Khối thi đua số 9 gồm các đơn vị: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Y tế Hà Nội là đơn vị khối trưởng.

Theo kế hoạch, các đơn vị trong khối phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, đổi mới phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế và đặc thù chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và thành phố.

leftcenterrightdel

Các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Các Sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đơn vị đã góp ý dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động, nguyên tắc bình xét thi đua của khối thi đua số 9 thành phố Hà Nội và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tin, ảnh: DUY TUÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.