leftcenterrightdel
 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN  

Từ ngày 12-6-2023 đến hết 14-8-2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023; trong thời gian tu bổ công trình Lăng vẫn tổ chức phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15-8-2023.