Theo đó, Đoàn liên bộ sẽ kiểm tra tại các di tích, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Khu danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông. Diện kiểm tra là các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa đã được cơ quan nhà nước xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê theo Luật Di sản văn hóa.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và lễ hội; mở tài khoản, sổ ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ; nội dung chi; giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm tiền công đức trong năm 2022 và bốn tháng đầu năm 2023.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Đoàn liên bộ sẽ phối hợp với địa phương kiểm tra tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử; Di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều; Di tích Bạch Đằng; đền Cửa Ông - Cặp Tiên trong 10 ngày. Các di tích, đình chùa còn lại do đoàn liên ngành địa phương phụ trách kiểm tra và hoàn thành trước ngày 31-5 để báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, trong Thông báo số 67/TB-VPCP, ngày 7-3-2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2023.

TTXVN