So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 542 vụ (giảm 40,45%), giảm 216 người chết (giảm 36,42%), giảm 482 người bị thương (giảm 45,69%).

Trong số các vụ tai nạn giao thông, đường bộ xảy ra nhiều nhất với 789 vụ, làm chết 367 người, bị thương 573 người (giảm 40,94% số vụ, 37,9% số người chết và 45,58% số người bị thương so với cùng kỳ năm trước).

leftcenterrightdel
 Tai nạn giao thông trong tháng 10-2021 giảm cả 3 tiêu chí.

Kế đến là đường thủy với 6 vụ tai nạn xảy ra, làm chết 7 người, không có người bị thương (so với cùng kỳ năm trước tăng 200% về số vụ và tăng 600% về số người chết).

Tuyến đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, không có người bị thương (tăng 50% về số vụ và tăng 200% về số người chết nhưng giảm 100% số người bị thương). Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn tai nạn giao thông.

Trong 10 tháng qua (tính từ ngày 15-12-2020 đến 14-10-2021), toàn quốc xảy ra 8.959 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người. So với 10 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu với 3.069 vụ (25,52%), số người chết giảm 1.033 người (18,5%) và số người bị thương giảm 2.719 người (30,42%).

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG