Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Sỹ Kiên, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Phó chủ tịch Hội đồng cho biết, về thành phần hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của tỉnh Long An đã đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12-4-2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu sử dụng đất trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Long An chưa phù hợp với chỉ tiêu phân bổ cho tỉnh đến năm 2025 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với báo cáo của tỉnh, báo cáo thẩm tra của Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, đồng thời tập trung góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, trong đó tập trung vào việc rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất để đảm bảo phù hợp với Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất giáo dục… và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Long An có chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến thành viên Hội đồng.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng đề nghị UBND tỉnh Long An tiếp thu đầy đủ ý kiến các thành viên Hội đồng qua văn bản và ý kiến trực tiếp tại cuộc họp để rà soát hoàn thiện các chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là tính đồng bộ, hợp lý, thống nhất giữa chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của tỉnh với quy hoạch tỉnh, đặc biệt là Quyết định số 326 của Thủ tướng Chính phủ…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. 

Về báo cáo tổng hợp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu, tỉnh Long An rà soát các ý kiến của Hội đồng để đảm bảo căn cứ pháp lý, số liệu đầu vào, hệ thống bản đồ… đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng...

Tin, ảnh: THÚY NHI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.