Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An làm việc tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia)

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An làm việc tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới