Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Cao Bằng đã đảm bảo theo quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Đến nay, Cục đã nhận được 7 ý kiến góp ý của các bộ, ngành và cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh Cao Bằng xác định các chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch đến năm 2025 cơ bản phù hợp với chỉ tiêu quốc gia phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên một số chỉ tiêu tỉnh xác định cao hơn hoặc thấp hơn chỉ tiêu được phân bổ, do đó đề nghị UBND tỉnh rà soát, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu quốc gia, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Về đảm bảo an ninh lương thực, tỉnh Cao Bằng đã xác định đất trồng lúa phù hợp với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, tuy nhiên cần làm rõ diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích so với hiện trạng (diện tích ổn định), diện tích phải chuyển mục đích và cải tạo đất khác để đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa trong giai đoạn 2021-2025.

Về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tỉnh đã xây dựng các giải pháp để thực hiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, trong đó có giải pháp về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. 

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng cần cụ thể hơn các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất, đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là nhóm giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Chu An Trường, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định cho rằng, kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh Cao Bằng đã thể hiện được các nội dung theo quy định, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ông Chu An Trường đề nghị, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp thu ý kiến góp ý của các Thành viên Hội đồng thẩm định, nhất là đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu quốc gia được phân bổ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, sớm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến Hội đồng thẩm định trước khi trình Chính phủ xét duyệt.

Tin, ảnh: THÚY NHI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.