Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, mục đích của hội nghị lần này nhằm quán triệt đến cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, xác định đây là nhiệm vụ trong tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng về đổi mới, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng và phòng, chống tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

leftcenterrightdel
Trong thời gian tới, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe sẽ được điều chỉnh chặt chẽ hơn. Ảnh minh họa / Vietnam+ 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những hạn chế trong việc sát hạch, đào tạo lái xe như: Thiết bị giám sát quảng đường học lái xe DAT vẫn còn xảy hiện tượng chưa ổn định, nhiều các lỗ phát sinh ảnh hưởng đến đến quá trình học tập của người học, phát sinh chi phí đào tạo, các phiên học không hợp lệ do lỗi thiết bị, việc truyền dữ liệu từ thiết bị DAT trên xe tập lái đến máy chủ của trung tâm đào tạo nhiều lúc bị dán đoạn. Theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, phần lý thuyết lái xe có 5 môn học; trong đó môn cấu tạo và sửa chữa thông thường (18 giờ). Mục đích học lái xe là để thành thục kỹ năng điều khiển phương tiện, không cần thiết phải nghiên cứu sâu về cấu tạo xe...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Cường, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam yêu cầu các phòng, ban chuyên môn cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Xác định rõ trong phân cấp phân quyền, cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam làm gì, các Sở Giao thông Vận tải làm gì, các trung tâm làm gì, sai ở đâu, ở đó phải chịu trách nhiệm.

Đồng thời, đưa công nghệ chuyển đổi số vào công tác đào tạo, sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe; đào tạo theo hướng mở, rà soát lại chương trình đào tạo xem cái gì bất cập, chưa phù hợp. Bên cạnh đó, sát hạch phải giám sát chặt chẽ hơn, hướng tới đầu ra đạt được chất lượng tốt nhất.

VIỆT CHUNG