Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết: Ngày 7-5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2023, trong đó, Chính phủ có giao Bộ Tài nguyên và Môi trường một số nhiệm vụ cần triển khai về lĩnh vực đất đai như: Rà soát kiến nghị của các địa phương về việc điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3-4-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trước ngày 15-5-2023.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Đồng thời, tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với trường hợp UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể, trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2023.

Để sớm hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai khẩn trương lên kế hoạch đi kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các địa phương về việc điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Đồng thời khẩn trương báo cáo Chính phủ về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang tổng hợp, lấy ý kiến các địa phương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, đó đề nghị không sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng yêu cầu, Vụ Đất đai phối hợp với các đơn vị xây dựng Văn bản hướng dẫn Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3-4-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trước ngày 15-5-2023. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan tới công tác cấp Giấy chứng nhận về đất đai theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin, ảnh: LA DUY