Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500ha trên địa bàn TP Hải Phòng quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13-11-2021 của Quốc hội; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13-11-2021; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13-11-2021; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500ha trên địa bàn TP Cần Thơ quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Quyết định cũng quy định cụ thể điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể, dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp nêu trên; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai thì phải được HĐND cấp tỉnh thông qua; có phương án trồng rừng thay thế và bảo đảm kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

VŨ DUNG