Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận Tây Hồ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã nêu các nội dung cốt lõi của Chỉ thị 30-CT/TU, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là hết sức cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

leftcenterrightdel
 Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy các giá trị di sản, truyền thống văn hóa, xây dựng người Tây Hồ hiện đại, thanh lịch, văn minh...

Để việc thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy đạt kết quả cao trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 19-2-2024 và Kế hoạch số 214 ngày 27-3-2024 của Ban Thường vụ Quận ủy bằng nhiều hình thức tới đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu kết luận hội nghị. 

Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cùng với việc tiếp tục chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU và kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận trong việc phát huy những phẩm chất của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, làm cho những giá trị đó thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các quan hệ xã hội, trong gia đình và từng người dân. Từ đó, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tôn trọng kỷ cương pháp luật, xây dựng mối quan hệ xã hội giàu tính nhân văn, có nếp sống thanh lịch, ứng xử văn hóa mọi lúc, mọi nơi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cấp ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan hồ Tây.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cũng yêu cầu, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận và UBND các phường cần chú trọng xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử; động viên các tầng lớp nhân dân gương mẫu, sống nhân nghĩa, trách nhiệm gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.