Tại lễ phát động, đồng chí Trần Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã thông qua Kế hoạch, thể lệ cuộc thi.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy thông qua Kế hoạch, thể lệ cuộc thi. 

Theo Ban tổ chức, nội dung tham dự thi tập trung vào các nhóm chủ đề chính: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ phát động. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy cho biết, đối tượng dự thi sẽ là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân và cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Tây Hồ, tiến hành dự thi ở 5 thể loại đó là: Tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh và video clip. 

Để Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 của quận Tây Hồ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, rộng khắp trong toàn quận, đồng chí Trần Thị Thu Hường yêu cầu các các đơn vị, cá nhân gửi bài dự thi chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. 

Cuộc thi nhận tác phẩm kéo dài hết ngày 10-5. Dự kiến, tháng 6 tới, UBND quận Tây Hồ tổ chức lễ trao giải và tổng kết Cuộc thi cấp quận.

leftcenterrightdel
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. 

Mời quý độc giả xem chi tiết kế hoạch và thể lệ Cuộc thi tại đây: ke hoach 208 cuoc thi chinh luan quan.pdf

* Chiều cùng ngày, quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, đồng thời ghi nhận, biểu dương 8 tập thể và 5 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn quận.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao khen thưởng cho 8 tập thể và 5 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.