Năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm, thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, nội dung thi đua luôn được chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của từng cấp, từng ngành, từng địa phương... đã đề ra bảo đảm sự phù hợp, thiết thực, hiệu quả cao; công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền về lĩnh vực thi đua, khen thưởng ngày càng phù hợp với thực tiễn.

leftcenterrightdel

Quang cảnh phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm thành lập tỉnh Khánh Hòa. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm thường xuyên, từ đó thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực, nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất, trong đời sống xã hội... 

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng các tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023), diễn ra từ ngày 1-1 đến ngày 31-12-2023, tập trung thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Khánh Hòa và chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023; thi đua tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã khai phá, hình thành, xây dựng và phát triển Khánh Hòa trong suốt 370 năm qua.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu hoặc 1 công trình thiết thực và tổ chức bình xét, lựa chọn khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt.

UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN