leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chủ động vận động tài trợ của các nguồn lực; mở rộng quan hệ với các đối tác tiềm năng, hỗ trợ các đối tác truyền thống mở rộng địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Trung tâm tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong công tác nghiên cứu, đẩy nhanh công tác điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp để phối hợp triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 trên toàn quốc sẽ không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra.

VĂN CHIỂN