1. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong Công an nhân dân (CAND), nhất là Nghị quyết 17 ngày 28-10-2014 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28-10-2014 của Bộ Công an.

Với chủ trương đúng đắn và giải pháp phù hợp, công cuộc đổi mới GD-ĐT trong CAND những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, không chỉ đáp ứng yêu cầu của lực lượng CAND mà còn đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Với mục tiêu “đào tạo, cung cấp, bổ sung đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức cần thiết về khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; ngày 21-5-2021, Bộ Công an đã ban hành Đề án số 04/ĐA-BCA về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND. Đề án cụ thể hóa quy định, nội dung Luật CAND, những chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong CAND và đặc thù tuyển công dân vào công tác trong lực lượng CAND; nghiên cứu, đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả GD-ĐT bảo đảm trung thực, khách quan, đánh giá đúng kết quả học tập của người học; tăng cường thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thi, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn tuyển, tuyển sinh, đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ người có phẩm chất, năng lực vào CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Nâng cao chất lượng tuyển sinh vào các trường của Bộ Công an. Ảnh minh họa: bocongan.gov.vn 

2. Triển khai Đề án số 04/ĐA-BCA, công tác tuyển sinh của Bộ Công an được thực hiện với nhiều đổi mới, có lộ trình, bước đi bài bản, vững chắc, ngày càng cho thấy hiệu quả rõ rệt, được người dân, nhất là các chuyên gia lĩnh vực GD-ĐT, phụ huynh và thí sinh đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, lan tỏa dư luận tích cực trong toàn xã hội.

Hằng năm, chỉ tiêu tuyển sinh được xác định phù hợp với từng ngành, từng địa bàn, từng học viện, trường, dựa trên căn cứ biên chế, nhu cầu sử dụng cán bộ, năng lực của các cơ sở đào tạo. Các thông tư, hướng dẫn, quy chế, kế hoạch được ban hành, hoàn thiện, bổ sung kịp thời, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, xác định rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh; đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất; xây dựng, bảo quản đề thi, chấm thi; đảm bảo an ninh, an toàn... cho kỳ thi.

Bộ Công an cũng đặc biệt quan tâm tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và tập huấn chuyên sâu ở phạm vi trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ tuyển sinh và giáo viên các học viện, trường CAND để khai thác, vận hành hiệu quả các hệ thống kỹ thuật và phục vụ tổ chức tuyển sinh tốt nhất, đúng quy định pháp luật. Công tác sơ tuyển, tổ chức cho công dân đăng ký dự tuyển được phối hợp triển khai chu đáo, chặt chẽ; thông tin, dữ liệu tuyển sinh được trao đổi đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, bảo mật cao. Số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi ngày càng tăng, chất lượng nguồn tuyển được cải thiện rõ rệt. 

Trong bối cảnh giáo dục đại học được tự chủ và đổi mới căn bản, toàn diện, việc Bộ Công an là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong tổ chức kỳ thi đánh giá riêng như hiện nay có thể xem là một bước đột phá, một "cuộc cách mạng" trong tuyển sinh CAND, hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của giáo dục đại học cũng như đặc thù xây dựng lực lượng CAND, góp phần tăng uy tín của các học viện, trường CAND trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước.

3. Năm 2024 là năm thứ 3 Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá. Phát huy kinh nghiệm, bài học và những kết quả đạt được của hai lần tổ chức trước vào các năm 2022, 2023, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND bám sát nội dung đề án, chương trình, kế hoạch của Bộ, chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho kỳ thi; xác định chỉ tiêu; thông tin tuyên truyền; sơ tuyển, rà soát, kiểm tra đối tượng, điều kiện tuyển sinh; xây dựng cấu trúc bài thi, đề thi; đảm bảo trang thiết bị phương tiện, an ninh, an toàn cho kỳ thi...

Đến nay, các nội dung này đã được tiến hành bài bản, kỹ lưỡng, theo đúng quy định, với tinh thần trách nhiệm cao; mọi công tác chuẩn bị đều sẵn sàng để đảm bảo cho kỳ thi được chặt chẽ, khách quan, công bằng, an toàn, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực. 

Có thể nói, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an năm 2024 tiếp tục là một mùa thi có ý nghĩa hết sức quan trọng; thể hiện tư duy mới về xây dựng lực lượng CAND, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vững mạnh, toàn diện, đảm bảo số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý”, “đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ” theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để công tác tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đảm bảo thành công tốt đẹp, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND phát huy cao nhất những kết quả, thành tích, bài học kinh nghiệm trong tổ chức tuyển sinh thời gian qua; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong CAND. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình, quy định về tuyển sinh; làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo từng khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi được tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, yên tâm, tin tưởng trong suốt quá trình đăng ký dự tuyển, tham dự kỳ thi, hoàn thiện hồ sơ.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin tưởng sâu sắc và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới trên 18.000 công dân đăng ký tuyển sinh vào các trường CAND năm 2024. Chúc các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá được tổ chức vào ngày 7-7-2024 luôn bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm túc quy chế thi, thể hiện tốt nhất khả năng, trình độ, bản lĩnh để xứng đáng trở thành những chiến sĩ CAND trong tương lai.

Thượng tướng TRẦN QUỐC TỎ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.