Dự đại hội có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tham dự đại hội còn có 430 đại biểu, trong đó có 330 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân tỉnh. Đại hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2024-2029 hoàn thành 10 chỉ tiêu chủ yếu.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, đại hội tập trung 3 khâu đột phá: Phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tập trung xây dựng khu dân cư “tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị mang tính đặc thù của tỉnh.

Tin, ảnh: THÚY AN- HỮU ĐẶNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.