Tại thị xã Hoàng Mai, Trung tâm Y tế thị xã bị ngập khoảng 0,5m. Ban CHQS thị xã Hoàng Mai đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ vận chuyển thiết bị, vật chất lên cao, đưa các bệnh nhân đang điều trị đến nơi an toàn.

leftcenterrightdel
Dân quân tự vệ huy động xuồng tiếp cận những khu vực bị chia cắt. Ảnh: ĐỨC VƯỢNG

 

leftcenterrightdel
Dân quân tự vệ xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu) hạ xuồng từ xe tải xuống. Ảnh: ĐỨC VƯỢNG

 

leftcenterrightdel
 Lực lượng dân quân tự vệ xã Quỳnh Hồng giúp nhân dân vận chuyển lúa lên vị trí cao ráo. Ảnh: ĐỨC VƯỢNG

 

leftcenterrightdel
 Vận chuyển tài sản nhân dân đến nơi an toàn. Ảnh: ĐỨC VƯỢNG

Còn tại huyện Quỳnh Lưu, một số khu vực dân cư đang ở trong vùng thấp trũng như thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, Quỳnh Diễn. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ huyện Quỳnh Lưu đã ứng trực tại các địa bàn đê giúp nhân dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn và kịp thời ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra.

leftcenterrightdel
 Ban CHQS thị xã Hoàng Mai huy động phương tiện giúp dân ngập lụt. Ảnh: HỒ TIẾN

 

 

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Hoàng Mai đưa bệnh nhân tại Trung tâm Y tế bị ngập ra ngoài. Ảnh: HỒ TIẾN

Hiện tại, tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai trời đã giảm mưa, nước rút chậm. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn vẫn ứng trực để giúp nhân dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả ngập lụt

HOA LÊ