Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: TS Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Tham dự hội thảo có đồng chí GS, TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương khu vực phía Bắc.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Kinh nghiệm ở các nước phát triển cho thấy, các nguồn lực có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mỗi quốc gia đều cần đến các nguồn lực, cả nguồn lực vật chất lẫn nguồn lực tinh thần; cả nguồn lực nội sinh và ngoại sinh để sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.

Đối với Việt Nam, phát huy hiệu quả nguồn lực chính là cơ sở nhằm thỏa mãn nhu cầu cơ bản của cuộc sống, hướng tới xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, hướng tới thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, phát triển con người toàn diện. Có thể nói, các nguồn lực cũng là nền tảng để thực hiện tiến bộ công bằng xã hội là nhân tố bảo đảm không bị ai bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Khi xem xét tổng thể bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước có thể thấy rằng nếu không có tư duy đột phá trong khai thác phân bổ, sử dụng một cách hợp lý sẽ không thể phát huy hiệu quả vai trò to lớn của các nguồn lực để phát triển, thậm chí đất nước có thể ngày càng bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thế nên, để khai thác phân bổ sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược đổi mới sáng tạo nhận diện và nắm bắt được yêu cầu đòi hỏi khách quan của sự phát triển trên cơ sở đó xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chiến lược phát triển phù hợp nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Với mục đích đó, Hội thảo: “Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đã có khoảng 20 tham luận gửi về Ban tổ chức hội thảo.

Tham dự hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung vào những nội dung cụ thể như sau: Đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy hiệu quả nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực trạng huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam; đầu tư nước ngoài về tài chính, khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ giữa các nguồn lực phát triển đất nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước năm 2030 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố tác động đến việc phát huy nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đến năm 2030; kinh nghiệm của Trung Quốc và một quốc gia số quốc gia Đông Bắc Á trong phát huy các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; thực trạng phát huy nguồn lực dựa trên lợi thế so sánh tại một số địa phương như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp.

Các nhà khoa học đã tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra và nêu quan điểm, giải pháp đột phá phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các tham luận đại hội thảo cũng đều thống nhất là vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc phát huy hiệu quả của các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải đổi mới thể chế cơ chế pháp luật chính sách về huy động sử dụng nguồn lực.

Để huy động nguồn lực thì phải đổi mới thể chế cơ chế pháp luật chính sách về huy động sử dụng các nguồn lực; xác định rõ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước đối với các nguồn lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cá nhân đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng quan liêu, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực huy động và sử dụng các nguồn lực của đất nước; phát huy vai trò của nhân dân doanh nghiệp trong việc huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp phải là đầu tàu đổi của đổi mới sáng tạo của tăng năng suất sử dụng hiệu quả nguồn lực các địa phương cần sử dụng lợi thế so sánh liên kết vùng nhằm đạt mục tiêu trong phát triển.

Tin, ảnh: ĐỨC TÂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.