Chương trình được tổ chức nhằm tạo đợt sinh hoạt sâu rộng trong hội viên, sinh viên Việt Nam đóng góp, hiến kế, chia sẻ mong muốn, khát vọng thời đại mới, góp phần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Chương trình diễn ra từ ngày 20-4 đến 20-5-2023, được triển khai ứng dụng tối đa các nền tảng số; đồng bộ, sâu rộng trong các cấp bộ hội và hội viên, sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo bạn trẻ tham gia. Từ chương trình tạo đợt sinh hoạt sâu rộng trong hội viên, sinh viên đóng góp, hiến kế, chia sẻ mong muốn, khát vọng thời đại mới; góp phần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển, đồng hành với sinh viên trong thời đại số…

leftcenterrightdel
Chương trình dành cho cán bộ, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước.

Chương trình được triển khai theo các bước gồm: Xây dựng trang đích (landing page) tại địa chỉ http://hienke.hoisinhvien.com.vn thu thập thông tin, ý kiến, đóng góp, nguyện vọng, hiến kế của hội viên, sinh viên, cán bộ hội... dành cho công tác hội và phong 2 trào sinh viên, hướng đến xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam phát triển vững mạnh, thực sự là người bạn lớn đồng hành với sinh viên Việt Nam; chỉ đạo, truyền thông rộng rãi đến hội viên, sinh viên trong và ngoài nước; hội viên, sinh viên tham gia khảo sát.

Ban tổ chức sẽ tổng hợp số liệu chung về: Các ý tưởng, đóng góp, hiến kế của hội viên, sinh viên trên tất cả các nền tảng; cập nhật hằng tuần số lượng thông tin, hiến kế được gửi về landing page; đánh giá các ý kiến đóng góp, hiến kế thiết thực, có khả năng thực thi để có hình thức động viên, khen thưởng.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đặt chỉ tiêu chương trình thu hút 15.000 hội viên, sinh viên tham gia. Mỗi hội viên, sinh viên tham gia hiến kế trực tiếp tại địa chỉ http://hienke.hoisinhvien.com.vn. Sau khi hoàn thành ý kiến hiến kế sẽ được nhận một phần quà tặng qua email: Phiếu mua hàng giảm giá các dụng cụ học tập, phiếu giảm giá mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, mã giảm giá cước di chuyển xe ôm công nghệ...

Đặc biệt, 5 hội viên, sinh viên có ý tưởng, hiến kế tiêu biểu hằng tuần được giấy chứng nhận của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 10 hội viên, sinh viên có ý tưởng, hiến kế tiêu biểu, có khả năng ứng dụng thực tiễn cao trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028 được nhận phần thưởng 2 triệu đồng/người và Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

3 Hội Sinh viên cấp tỉnh có tỷ lệ sinh viên tham gia hiến kế cao nhất (tối thiểu 5% tổng số sinh viên), 3 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có tỉ lệ sinh viên tham gia hiến kế cao nhất (tối thiểu 30% tổng số sinh viên) được nhận phần thưởng 3 triệu đồng và Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

QUẾ CHI