Cụ thể, trong tháng 4, Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền 331 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 6,7 nghìn lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm với 761 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 13,4 nghìn người, số lao động được tuyển dụng là hơn 2 nghìn người; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 11,4 nghìn lao động.

Cũng trong tháng 4, Thành phố đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 7,2 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 193 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 9,8 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 131 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 586 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Người lao động tham gia phỏng vấn với các doanh nghiệp tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh. Ảnh: Linh Phạm 

Tính chung 4 tháng đầu năm, Thành phố đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 21,5 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 620 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 22,4 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 363 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 1,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 người lao động. Để đạt mục tiêu này, theo Phó giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Tây Nam, Sở LĐTB XH Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố, cơ quan, ban ngành địa phương đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về lao động việc làm; cung cấp đầy đủ và phổ biến rộng rãi thông tin, số liệu về thị trường lao động dưới nhiều hình thức đa dạng như: Cổng thông tin điện tử về việc làm, bản tin, website, trên các phương tiện thông tin đại chúng... để người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương có nhu cầu khai thác, sử dụng nhằm phục vụ các giao dịch việc làm thuận lợi, tạo cơ sở dự báo nhu cầu đào tạo nghề và nâng cao hiệu quả hoạch định các chính sách phát triển thị trường lao động.

Chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 13-7-2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Sở chỉ đạo tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày diễn ra đồng bộ trên toàn bộ hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lồng ghép, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện, thị xã và tại các trường Đại học trên địa bàn Thành phố; triển khai đa dạng các hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện giúp học viên, sinh viên, người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường lao động, xu hướng việc làm.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội; nâng cấp, hoàn thiện website www:vieclamhanoi.net, thúc đẩy các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ công tác giải quyết việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Thời gian tới, trong quý II-2023, Sở LĐTBXH sẽ tham mưu UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023 và chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm.

MINH PHƯƠNG