Cụ thể đối với hoạt động vận tải hành khách, trong tháng Ba, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 30 triệu lượt người, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 798 triệu lượt người/km, tăng 0,7% và tăng 32,4%; doanh thu ước tính đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 25,6%.

Ước tính quý I-2023, số lượt hành khách vận chuyển đạt 89 triệu lượt người, tăng 10,6% so với quý trước và tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 2,4 tỷ lượt người/km, giảm 7,5% và tăng 36,6%; doanh thu ước đạt 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% và tăng 29,5% (so với cùng kỳ năm trước quý I-2022 vận chuyển giảm 31,7%; luân chuyển giảm 26,2% và doanh thu giảm 28,9%).

leftcenterrightdel

Hà Nội: Hoạt động vận tải quý I-2023 tiếp tục tăng trưởng cao. Ảnh minh họa 

Về hoạt động vận tải hàng hóa, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng Ba ước tính đạt 116 triệu tấn, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 11,6 tỷ tấn/km, tăng 6,2% và tăng 25%; doanh thu ước tính đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% và tăng 23,6%.

Ước tính quý I-2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 341,4 triệu tấn, tăng 4,9% so với quý trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 33 tỷ tấn/km, tăng 6,6% và tăng 19,1%; doanh thu ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% và tăng 19,7% (so với cùng kỳ năm trước quý I-2022 vận chuyển tăng 29,4%; luân chuyển tăng 44% và doanh thu tăng 42,9%).

Ngoài ra, doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải (cảng, bốc xếp, đại lý vận tải,..) tháng Ba ước tính đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý I-2023 ước tính đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với quý trước và tăng 20,4% so cùng kỳ năm trước (quý I-2022 doanh thu tăng 13,6% so cùng kỳ).

Doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát tháng Ba ước tính đạt 953 tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý I-2023 ước tính đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với quý trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước (quý I-2022 doanh thu tăng 1,7% so cùng kỳ).

Tin, ảnh: THẾ TRUYỀN