leftcenterrightdel

Nhà máy nước sạch Yên Phụ. 

Trước đó, Sở Tài chính Hà Nội đã có Tờ trình báo cáo UBND Thành phố đề nghị phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo tờ trình, giá bán lẻ nước sinh hoạt 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) từ 5.973 đồng/m3 hiện nay sẽ tăng lên 7.500 đồng/m3 trong 6 tháng cuối năm 2023 và lên 8.500 đồng/m3 vào năm 2024. Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng/m3 nếu sử dụng trên 30m3/hộ/tháng.

Tổ công tác thẩm định phương án điều chỉnh giá nước gồm cán bộ của 6 sở, ngành đã tính toán nhu cầu dùng nước thực tế tại Hà Nội ở khu vực nội thành đang ở mức 100-150 lít/ngày/người. Như vậy mỗi hộ gia đình sẽ dùng 10-16m3/tháng, tương đương số tiền phải chi thêm là 15.000-26.000 đồng một tháng. Tại khu vực nông thôn, mức dùng 50-70 lít/ngày/người, một hộ gia đình sẽ sử dụng 6-8m3/tháng nên số tiền họ phải chi thêm là 10.000-13.000 đồng một tháng.

Mức tăng dự kiến của Hà Nội tương đương hoặc thấp hơn so với các tỉnh, thành. Cụ thể, tiền nước phải chi trả 10m3 đầu tiên của người dân Hà Nội là 75.000 đồng/hộ, Bình Dương 101.500 đồng/hộ, Quảng Ninh là 81.000 đồng/hộ; Điện Biên 80.000 đồng/hộ.

Lý giải đề xuất nêu trên, Tổ thẩm định cho rằng, 10 năm qua Thành phố chưa điều chỉnh giá nước sạch, trong khi đó chi phí cấu thành giá nước đã biến động. Do chính sách hạn chế nước ngầm của nhà nước, thành phố đã kêu gọi đầu tư nhà máy nước mặt có giá sản xuất cao hơn nước ngầm. Yêu cầu nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cũng đòi hỏi phải có các nguồn lực để đầu tư.

Bên cạnh đó, giá nước sạch được điều chỉnh sẽ khuyến khích ý thức sử dụng nước tiết kiệm cho các tổ chức, cá nhân; bảo đảm an sinh xã hội và tạo sự tự chủ về tài chính cho doanh nghiệp cấp nước, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước cho nhân dân Thủ đô.

Đến 31-12-2022, tổng công suất cấp nước của các nhà máy nước tập trung trên địa bàn thành phố đạt khoảng 1.530.000m3/ngày đêm. Trong đó, sản xuất nước ngầm 770.000m3/ngày đêm và sản xuất nước mặt 750.000m3/ngày đêm. Mạng cấp nước nông thôn có công suất thiết kế của từng trạm 300-1.000m3/ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát nước sạch trung bình toàn thành phố giảm từ 24% xuống dưới 18%.

Tổ thẩm định đánh giá, công suất của các nhà máy nước tập trung đảm bảo nguồn nước cấp cho thành phố ổn định, chất lượng, an toàn. Tuy nhiên từ năm 2025, nếu các dự án không bảo đảm tiến độ theo kế hoạch thì có thể không đảm bảo nguồn cung về nước sạch sinh hoạt cho Thành phố.

Tin, ảnh: THẾ TRUYỀN