Băn khoăn trước thực trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn, trong đó có nguyên nhân do khối lượng công việc lớn, áp lực công việc nhiều đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đại biểu Nguyễn Vũ Bích Hiền, tổ đại biểu huyện Sóc Sơn đề nghị Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết kết quả, tiến độ trong việc xây dựng, phê duyệt đề án vị trí, việc làm của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố và các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết, hiện nay số lượng biên chế cán bộ, công chức được giao cho thành phố chưa tương xứng với số lượng, khối lượng, quy mô, tính chất công việc của thành phố.

leftcenterrightdel

Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Trần Đình Cảnh trả lời chất vấn. 

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ TP Hà Nội được UBND thành phố giao ủy quyền phê duyệt đề án vị trí, việc làm cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Đến nay, Sở đã quyết định phê duyệt được 2.687 đề án vị trí, việc làm, hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Nêu ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về vấn đề số lượng biên chế trong các cơ quan, đơn vị, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết, Sở Nội vụ đang tập trung rà soát để xây dựng tổng thể số lượng biên chế của từng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Trước đây, việc bố trí biên chế cho các quận, huyện, các sở, ngành chưa được khoa học, địa phương thì chưa căn cứ vào diện tích dân số, đầu mối đơn vị hành chính, mật độ dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và yếu tố đặc thù; sở, ngành thì chưa căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức bộ máy.

leftcenterrightdel
Đại biểu Nguyễn Vũ Bích Hiền đặt câu hỏi tại phiên chất vấn. 

Hiện nay, Sở Nội vụ đang xây dựng theo các tiêu chí này để tiến tới đưa ra phương án phân bổ biên chế cho cán bộ, công chức các sở, ngành, cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng bộ. Một trong những điểm thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện là việc Quốc hội đã thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, trong đó có 3 điểm rất đáng quan tâm. Thứ nhất là thành phố được quyết định số người làm việc trên cơ sở xác định khối lượng công việc. Thứ hai là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được ký hợp đồng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính. Thứ ba là được liên thông cán bộ, công chức.

Giám đốc Sở Nội vụ tin tưởng những nội dung, giải pháp trong thời gian tới sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế, áp lực công việc trong thực hiện nhiệm vụ.

HOÀNG CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.