Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Mức lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bắt đầu hưởng lương năm 2024 được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với lao động nam: Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (người lao động nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

 

Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Lưu ý, mức hưởng tối đa là 75%.

Tính đến tháng 2.2024, bạn đọc đủ tuổi về hưu theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức đóng bình quân là 4 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 28 năm. Như vậy:

19 năm đầu tham gia sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Từ năm thứ 20 đến năm thứ 28 là 9 năm được hưởng thêm: 9 x 2% = 18%. Tổng 2 tỷ lệ là: 45% + 18% = 63%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Bạn đọc đóng với mức 4 triệu đồng/tháng.

Vậy, mức hưởng lương hưu của bạn = 63% x 4 triệu đồng = 2,520 triệu đồng/tháng.

Theo Lao Động

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.