- Câu số 8: “Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ (được quy định tại Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ) cho phù hợp với việc điều chỉnh mức lương cơ sở tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14-5-2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”.

- Câu số 16: “Đề nghị Chính phủ quan tâm đến chế độ chính sách dân quân tự vệ, chính sách cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã vì hiện nay chế độ cho các đối tượng này rất thấp so với lực lượng khác hiện nay”.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

- Câu số 19: “Ngày 30-6-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Theo đó tại Điều 16 quy định chuyển tiếp có quy định: Định mức hưởng chế độ, chính sách của dân quân tự vệ quy định tại Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Ngày 14-5-2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Như vậy đối chiếu với Nghị định 72/2020/NĐ-CP thì dân quân tự vệ được hưởng chế độ theo hệ số lương cơ sở mới nhưng đến nay chưa được hưởng. Kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh mức hưởng chế độ, chính sách của dân quân tự vệ theo hệ số mới”.

Ngày 29-12-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Năm 2022, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước tổ chức tổng kết, thống nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (Nghị định số 72/2020/NĐ- CP). Ngày 22-8-2023 Bộ Quốc phòng có văn bản trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP theo hướng nâng mức hưởng một số chế độ, chính sách của dân quân tự vệ và cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình, Bạc Liêu, Bến Tre; trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh để trả lời cử tri.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.