leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang. 

Theo đó, 3 huyện: U Minh Thượng, An Minh, Vĩnh Thuận có 24 xã được công nhận là xã An toàn khu (huyện U Minh Thượng có 6/6 xã; huyện An Minh có 11 xã, thị trấn; huyện Vĩnh Thuận, có 7 xã, thị trấn). Vùng liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận được công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng cho biết, việc công nhận xã An toàn khu là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước thực hiện các chính sách nhằm tri ân và nâng cao mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân ở các xã An toàn khu. Đồng thời, tạo thêm động lực, khí thế mới trong thi đua lao động sản xuất, giúp quân và dân các huyện trong vùng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng vùng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, 24 xã, thị trấn thuộc 3 huyện: U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và An Minh được công nhận là xã An toàn khu và vùng An toàn khu đã mở ra một cơ hội mới trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập.

Theo CAND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.