Nghị quyết nêu rõ, giai đoạn từ nay đến năm 2030: Thủ đô Hà Nội là thành phố "văn hiến-văn minh-hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực, thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

leftcenterrightdel

 Thành phố Hà Nội ngày càng đẹp và hiện đại. Ảnh: internet 

Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000-13.000USD. Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP bình quân đầu người đạt hơn 36.000USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; phát triển thông minh, năng động, hiệu quả, vì con người; trở thành trung tâm-động lực thúc đẩy và dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh ở khu vực và thế giới...

HÀ VŨ