Tại phiên làm việc chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI tuyên bố Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI kết thúc nhiệm kỳ.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đến thời điểm này có thể khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp hành, tôi xin tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tin tưởng rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đề ra”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội. 

Trong khuôn khổ đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trình bày đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đề án chỉ rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức đoàn trong giai đoạn phát triển mới. 

Theo đề án, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; bảo đảm tính kế thừa và phát triển, sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ.

Đồng thời, giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Cũng theo đề án, số lượng bầu vào Ban Chấp hành Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 145 đồng chí. Tại đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XII là 145 đồng chí.

Tin, ảnh: NHẬT MINH - TUẤN HUY