Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam viếng nguyên Tổng thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Bắc Ninh

thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Bắc Ninh

Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo tỉnh Ninh Bình

Đoàn công tác Ban thư Trung ương Đảng thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo tỉnh Ninh Bình