Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính tới ngày 15-3, hệ thống đã xác thực gần 75,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 102,5 triệu lượt bản ghi thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, toàn quốc cũng đã có 12.326 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp (đạt 96,26% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với trên 17 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

leftcenterrightdel

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ.  

Ngoài ra, đối với việc triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã đạt được những thành tích rất nổi bật. Cụ thể, việc tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 748 thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí, theo thống kê tại 2 địa phương triển khai thí điểm (Hà Nội và Hà Nam) đã tiếp nhận và giải quyết 17.383 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 655 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Theo phân công nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục bảo đảm và kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin để tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành liên quan; tiếp tục rà soát, làm sạch thông tin dữ liệu y tế, bảo hiểm, thuế; tiếp tục triển khai chống trục lợi Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó, phấn đấu khoảng 80% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chíp để xác thực sinh trắc học.

HÀ VŨ