leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Đây là hoạt động trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo đó, học bổng được chia thành hai loại. Loại A có 40 suất (trị giá 20 triệu đồng/suất/năm), được trao trong tối đa 4 năm và được thẩm định, đánh giá lại sau mỗi năm. Học bổng loại A dành cho học sinh, sinh viên tài năng trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Học bổng loại B có 560 suất (5 triệu đồng/suất), dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu. Thời gian trao học bổng được chia thành hai đợt, tháng 8 và tháng 12-2023.

MỘC LAN