Tại phiên thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XII, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trình bày đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại phiên làm việc. 

Đại hội đã thông qua đề án Ban Chấp hành khóa XII gồm 145 đồng chí; thông qua tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; năng lực và uy tín; trình độ và tiêu chuẩn chính trị đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế cán bộ đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 289 - QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn); về sức khỏe, độ tuổi.

Theo đó, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII cần có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; có khả năng đối thoại, định hướng cho thanh thiếu nhi, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn cấp mình, gắn với thực tiễn công tác đoàn và tình hình thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII cần năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị và sâu sát với cơ sở; có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức đoàn.

Đồng thời, có năng lực tư duy tổng hợp, phát hiện vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có thời gian tham gia các kỳ họp Ban Chấp hành, có khả năng đóng góp ý kiến và tham gia có hiệu quả các hoạt động của Ban Chấp hành.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại đại hội lần này bầu khuyết 1 nhân sự tại cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành là bí thư các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc do chưa có nhân sự (Tỉnh đoàn Đắk Nông chưa có Bí thư Tỉnh đoàn). Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu đã thống nhất bầu 144 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; khuyết 1.

Sau khi kết thúc phiên thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII họp lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.

Tin, ảnh: TRẦN YẾN - TUẤN HUY