Hầu hết các ý kiến tham gia tọa đàm đều cho rằng, các điều khoản của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP góp phần làm sạch môi trường du lịch với những quy định cụ thể và mức xử phạt nghiêm khắc đối với nhiều hành vi vi phạm (trước đây ít được quan tâm hoặc bị xử phạt rất nhẹ), tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.  

LAN DỊU