Nội dung ký kết tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; phối hợp nắm chắc tình hình, tiến hành làm tốt công tác dân vận; tham gia củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn và không để xảy ra điểm nóng; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, bổ sung các nội dung chương trình kết nghĩa…

leftcenterrightdel

Ban Chính trị, Ban CHQS huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết nghĩa với thôn La Tưng, xã Lâm Đớt. 

Theo chương trình ký kết, Ban CHQS huyện A Lưới kết nghĩa với UBND xã Lâm Đớt; Ban Chính trị, Ban CHQS huyện A Lưới kết nghĩa với thôn La Tưng, xã Lâm Đớt; Ban Tham mưu kết nghĩa với thôn A Tin; Ban Hậu cần - Kỹ thuật kết nghĩa với thôn Chí Hòa, xã Lâm Đớt.

Thông qua lễ kết nghĩa nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện A Lưới và nhân dân trên địa bàn chung sức xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai thực hiện có hiệu quả và nhân rộng mô hình đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện A Lưới giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; chung tay thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang huyện A Lưới chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Lực lượng vũ trang huyện chung sức vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; từng bước giúp đỡ xã Lâm Đớt thoát nghèo, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân nơi biên giới, chung tay giữ vững vùng biên xứ Huế luôn vững chắc; qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan