Sách trắng dày 132 trang gồm 3 chương, trong đó giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Phần phụ lục của sách giới thiệu một số hình ảnh về tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam; số liệu về tôn giáo; danh mục tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Điều 24, Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Tiến Trọng phát biểu giới thiệu sách trắng.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Tôn giáo ở Việt Nam được ví như bức tranh thu nhỏ của tôn giáo trên thế giới. Theo đó, Việt Nam có 54 dân tộc anh em với nhiều tôn giáo khác nhau. Hiện nay, nước ta có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự, cùng hàng nghìn nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó có các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1946) đến các bản Hiến pháp sau này đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của con người. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

leftcenterrightdel

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”. 

Thực hiện chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, đời sống tin ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, bao gồm sự trở lại của niềm tin tôn giáo, sự gia tăng số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với quy mô lớn hơn trước thu hút đông đảo tín đồ và người dân tham dự... Nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 4 tổ chức và 1 pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo như đào tạo chức sắc, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, quan hệ quốc tế... của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra thuận lợi theo quy định của pháp luật, đã và đang đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo quần chúng nhân dân và có những đóng góp tích cực đối với đời sống xã hội.

Tin, ảnh: KHÁNH NGÂN