Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo kết quả công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022,  ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Nội vụ nhiều chủ trương công tác lớn trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý đối với các hoạt động vi phạm pháp pháp luật liên quan đến tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong cả nước. Chính quyền các cấp quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; từng bước củng cố tổ chức bộ máy của Giáo hội, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, gắn bó với dân tộc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai theo đúng quy định; công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền tiếp tục được duy trì và phát huy; chủ động cung cấp thông tin và phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, đóng góp tích cực vào đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta. Toàn ngành đã tổ chức 51 lớp tập huấn và hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức và chức sắc, tín đồ các tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật…

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chụp hình với các đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tôn giáo Chính phủ và toàn ngành tôn giáo cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự. Các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo hướng chuyên gia, chuyên sâu, đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra; ổn định mô hình tổ chức bộ máy ở địa phương… để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tôn giáo trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CHÂU GIANG