Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 200 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh và các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn biên giới Tây Ninh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được học tập các nội dung: Tổng quát về dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiến thức về pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc; công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lớp học. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lớp học. 

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, lớp bồi dưỡng đã giúp cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm chắc về kiến thức dân tộc. Trên cơ sở đó, từng đồng chí, cán bộ vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác dân vận, công tác nghiệp vụ; góp phần triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng vùng biên giới vững mạnh, thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tin, ảnh: HẢI BẰNG – ĐỨC TÀI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.